Doorzoek de website


Contact

Maria-Paap

E-mail: praktijk.lilith@ziggo.nl


De volgende Tweede Kamerverkiezingen vinden plaats op
woensdag 17 maart 2021, vier jaar na de laatste stembusgang.  
 
  
  
  
     
 Rutte III op het bordes  26 oktober 2017 om 12:02.12 Den Haag      


 


Om meer duidelijkheid bij het duiden van een horoscoop te krijgen, heb ik er voor gekozen om het hele teken huizensysteem te gaan gebruiken. Het teken van de Ascendant bepaalt het eerste huis, ongeacht waar de Ascendant in dat teken staat. De opvolgende huizen beginnen allemaal op 0º in een volgend teken.  [Zie bovenstaande radix]. Er zijn geen onderschepte huizen meer, geen systeem voor het bepalen van de huiscusps, geen orbs voor planeten vóór een huiscusp, maar een gewoon eenvoudig systeem. Voorheen bij gebruik van het Placidius huizensysteem, werd ook altijd gekeken naar het hele teken huizensysteem, dus dubbelop, wat ook voor verwarring zorgde. Nu [2018] terug naar de basis. Zie de volgende gegevens en materiaal: Robert Hand, Whole Sign Houses, The Oldest House System, Arhat Publications, 2000. Chris Brennan, maar ook Robert Smidt,heeft op internet heel nieuw materiaal geschreven over het hele teken huizen systeem, het materiaal [Brennan]staat nu in zijn site op het internet. In deze radix valt het MC in het11de huis. We combineren dan het begrip van het 10de huis met die van het 11de huis. zullen we maar Bijvoorbeeld: de reputatie van Nederland, maar ook die van de koning [10] is verbonden met politieke partijen, financiële en materiële zaken [Met name geldt dat voor het vermogen, waarover sommige Oranjes wél en anderen geen erfbelasting hoeven te betalen] , alsmede sociale voorzieningen.[11]. Met de Ascendant in een huis gaan we ook zo te werk. In  de aanvangshoroscoop van Rutte III op het bordes, staat het 10de huis [heerser Mercurius] voor het kabinet, de regering en reputatie voor Nederland. Met Mercurius heer 7 en 10 onder de zonnestralen, [tussen 6gr  en 15 gr. van der Zon af].staan de heren 7 en 10 verzwakt.in het 12e huis, [zaken die het daglicht niet kunnen velen] de regering moet rekening houden met buitenlandse aangelegenheden en de EU [huis 7] alsmede het geven van adviezen, communicatie, media, netwerken en onderwijs voor land en volk [Mercurius].  Omdat Mercurius niet goed staat bij het nemen van beslissingen op deze gebieden,  heeft de regering de oppositiepartijen nodig om de wetten door de 1e Kamer te loodsen. Zowel in de 1e , als in de 2de Kamer.  hebben de regeringspartijen VVD, CDA, D'66 en  CU er slechts 1 stem tekort om  beslissingen door de 1e en   2e Kamer heen te loodsen.. Hierdoor spelen de oppositiepartijen nog een grotere rol dan in voorgaande jaren. In het 2de huis [inkomen en welvaart van het volk, arm en rijk, [ bezittingen en banken] staat de Maan [het volk]ook, heer 8[belastingen en verlies geld/bezittingen bewoners]  conjunct Pluto [machtstrijd] dit is geen goed teken, want er is een scheidingslijn tussen arm en rijk van het volk. Maan conjunct Pluto vierkant verzwakte Mercurius in 12[zaken die het daglicht niet kunnen velen]. Op de 2de plaats een blik op de radix, hoe ziet deze eruit. Welke planeten maken een aspect naar de Ascendant. De Ascendant staat voor het 1ste huis, het land en zijn bewoners, de algemene situatie en het welbevinden van de inwoners. De heer van de Ascendant is Jupiter en staat in het 12de huis [geheime vijanden, liquidaties en zaken die het daglicht niet kunnen velen. Het  volle 12de huis geeft ook zeker voor dit jaar de vluchtelingen problematiek. Jupiter staat verbrand en combust, is overschaduwt door de Zon [op of tussen 6 gr. en 0gr.16' voor of achter de Zon] en kan dan minder betekenen. dit is geen goede uitgangspositie voor ons land en zijn bewoners. Jupiter heer 1[ het land en zijn bewoners, algemene situatie, welbevinden inwoners] en heer 4 [ cul;turele erfgoed, oppositie in het parlement, het volk, land bezit, gebruik en bebouwing, onroerende goederen, de gewassen] staat naast Mercurius [onderwijs,literatuur, de media, communicatie, netwerken ], Mercurius ook als heer7  en heer10 [reputatie van het land, bezittingen] en als heer 7 over buitenlandse aangelegenheden, organisaties  [EU, NAVO etc.], open oorlog, vijandschap en samenwerking met andere landen, dieven, effectenbeurs, koop/verkoop, geld/bezittingen van de arbeidsklasse. In het 11de huis [parlement, 2e kamer, vakbonden, wetgeving] Staat Mars [heer 5 en 12] in Weegschaal, in vernietiging, kan dus ook niets doen voor deze zaken en maakt een sextiel met de Ascendant.Het is belangrijk te onthouden dat planeten in vernietiging en val , het planeten zijn die anders werken en niet in de pas lopen met het maatschappelijke aanvaardbare. Mars als heer 5 = 1e kamer en zal niet akkoord gaan met allerlei wetten, zoals BTW tarief verhogen van 6% naar 9%? 

[9 aug 2018] Per 1 januari 2019 wordt het BTW-tarief verhoogd van 6% naar 9%. De 1e en 2e Kamer moeten zich nog uitspreken over het plan, maar zoals het nu lijkt zal de verhoging van 6% naar 9% per 1 januari 2019 een feit zijn Door de  geplande geplande btw-verhoging van 6 naar 9 procent moet er ook meer betaald worden bij de kapper, fietsenmaker, voor concertkaartjes, openbaar vervoer  de dagelijkse boodschappen [groenten en fruit] etc. Dus eten en drinken niet alleen voor de rijken.......

De toekomst zal het uitwijzen.   Saturnus in het 1e huis is ook heer 3  [ binnenlands verkeer, tradities, verantwoording] Driehoek Uranus in 5 [1e Kamer] In hoeverre gaat de 1e Kamer akkoord, met allerlei wetten en tradities of neemt hier verantwoording voor.  De 1.4 miljard voor multinationals..........discussie over afschaffen dividendbelasting. In de 2de Kamer zijn de oppositie partijen al fel tegen de verhoging. Heer van het 11e huis = Venus staat in huis 12 en is de 2de Kamer. Venus is ook heer 4 en 5 [1e Kamer]???

Nederland ligt nog altijd dwars bij EU belasting ontwijking [5-12-2017].

Het scheelde maar één stem, anders was Nederland 13-12-2017 door het Europees Parlement in Straatsburg officieel tot belastingparadijs gebombardeerd. Bij de stemming over een voorstel van de Nederlandse Europarlementariër Paul Tang staakten de stemmen. 327 leden stemden voor en precies evenveel tegen. De regel luidt dat een voorstel dan is verworpen.


NAWOORD;

Hierbij een opzetje hoe men een horoscoop kan duiden, zo
te zien staat alles wat er op dit moment gebeurd al in de bordesscene. De
scheididngslijn tussen arm en rijk, maar ook datgene waar het volk niets mee te
maken krijgt zoals het referendum. De teerling is geworpen en we moeten het er
maar mee doen. Succes bij het interpreteren.