Doorzoek de website


Contact

Maria-Paap

E-mail: praktijk.lilith@ziggo.nl

KABINET

Om meer duidelijkheid bij het duiden van een horoscoop te krijgen, heb ik er voor gekozen om het hele teken huizensysteem te gaan gebruiken. Het teken van de Ascendant bepaalt het eerste huis, ongeacht waar de Ascendant in dat teken staat. De opvolgende huizen beginnen allemaal op 0º in een volgend teken. [Zie bovenstaande radix]. Er zijn geen onderschepte huizen meer, geen systeem voor het bepalen van de huiscusps, geen orbs voor planeten vóór een huiscusp, maar een gewoon eenvoudig systeem. Voorheen bij gebruik van het Placidius huizensysteem, werd ook altijd gekeken naar het
hele teken huizensysteem, dus dubbelop, wat ook voor verwarring zorgde. Nu [2016] terug naar de basis.

Robert Hand, Whole Sign Houses, The Oldest HouseSystem, Arhat Publications, 2000.

In  de aanvangshoroscoop van Rutte 2 op het bordes, staat het 10de huis [heerser Mercurius] voor het kabinet, de regering. Met Mercurius in vernietiging in het 1e huis, moet de regering rekening houden met het geven van adviezen, communicatie, media, netwerken en onderwijs voor land en volk. Omdat Mercurius niet goed staat bij het nemen van beslissingen op deze gebieden, heeft de regering de oppositiepartijen nodig om de wetten door de 1e Kamer te loodsen. We gaan nu kijken naar de periode 2015/2016 hoe de regering er voorstaat. Op 26 mei 2015 zijn de Provinciale Staten verkiezingen gehouden, die belangrijk warenvoor nieuwe leden van de 1e Kamer. Hierbij hebben de regeringspartijen VVD en  PvdA  het nog moeilijker gekregen om beslissingen door de 1e Kamer heen te loodsen. De coalitie heeft slechts 21 zetels samen, terwijl er minimaal 38 zetels nodig zijn. Hierdoor spelen de oppositiepartijen nog een grotere rol dan in voorgaande jaren. Door middel van de profectie techniek - een voorspellende oude klassieke techniek - wordt de ascendant elk jaar een teken opgeschoven. Het aantal jaren dat wordt genomen vanaf het jaar van de aanvangshoroscoop tot het jaar dat we gaan onderzoeken is 3 jaar [ 2012- 2015].  Bij 3 jaar hoort het vierde radixteken.  De heerser van deze "nieuwe Ascendant" speelt een extra rol het komende jaar met zijn aspecten en plaatsing in huis en teken, voor het land en zijn bewoners in het algemeen.

We bekijken nu de aanvangshoroscoop en het 4e teken. Het 4e teken is Vissen, dus speelt Jupiter als heerser van Vissen voor de periode 2015/2016 ook nog een extra rol.

In de solaar van 2015 staat Vissen op de cusp van het 6e huis. Het 6de huis staat o.a voor allerlei ziekten, slaven, bedienden, arbeiders in het
algemeen, klein vee, het huren van  huizen, verzet tegen autoriteiten, gewelddadigheden, vervalsingen, afgunst en beschuldigingen.

Jupiter zelf staat in het 12de huis in vernietiging. Het 12e huis gaat over gevangenis, ziekenhuis, geheime vijanden, grote dieren, liefdadigheidsinstellingen, liquidaties, zaken die het daglicht niet kunnen velen, maar ook de vluchtelingen. Er zijn problemen dat de gewone arbeider die op de wachtlijst staat voor een huis te huren, langer hierop moet wachten vanwege de grote stroom vluchtelingen, waarvoor ook woonruimte wordt gezocht, dit geeft verzet tegen autoriteiten in vele gemeenten in Nederland en gewelddadigheden.

Wat is belangrijk om naar te kijken in deze solaar-horoscoop van de regering. Op de 1ste plaats de regering [kabinet] zelf, dat is het 10de huis van de horoscoop en in het 4e huis zitten de oppositiepartijen. Het 11de huis is de 2de Kamer, terwijl in het  tegenoverliggende 5e huis de 1ste Kamer zetelt. De heersers van deze huizen met hun aspecten bepalen de situatie.

De Maan [heer 10 - regering] staat in het 12de huis naast Jupiter [heer 3 en 6] die in vernietiging staat en maakt een oppositie naar Neptunus in het 6de huis. Doet de regering veel te luchtig over allerlei 3e, 6e en 12e huis kwesties, heeft men een roze bril op, of zijn er verborgen heimelijke zaken en wordt men niet gezien? Terwijl vanaf januari tot juli 2016 Nederland voorzitter van Europa is!

Het 11de huis is de 2de Kamer,  gemeenteraden, wetgeving, politieke partijen, vakbonden, financiële en materiële zaken en bezittingen van de vorst/president/regering, het leger, ambtenaren, ministers, het OM, sociale voorzieningen (o.a. AOW). Hoe liggen de verhoudingen in de 2de Kamer in deze periode! Heer 11 is de Zon en wordt in het 2de Huis geduid, De 2de Kamer vertegenwoordigd door de Zon maakt een sextiel naar de regering, Maan en Jupiter in 12. Het 2de huis gaat over het inkomen en welvaart van het volk, arm en rijk, bezittingen en banken, maar heer 2 [Mars] staat ook in het 12de huis en het asielzoekersbeleid is een hot item. De Zon staat naast Mercurius heer 9 en 12,maakt een sextiel naar Neptunus in 6e huis en Pluto in het 4e huis.  Dus ook de 2de Kamer is afhankelijk van de oppositiepartijen, ook al heeft het kabinet een meerderheid in de 2de Kamer, als er vanuit de regeringspartijen leden zijn die het niet eens zijn met bepaalde beslissingen, dan kan Pluto in het 4e huis wel  eens voor machtsconflicten zorgen.

Zowel de oppositiepartijen, 4e huis, en leden van de 1eKamer, 5e huis, zijn vertegenwoordigd door Saturnus in het 3de huis. Het 3e huis staat voor binnenlands verkeer, communicatie, contacten, media, infrastructuur, netwerken, educatie, scholen en burgerlijke gerechtelijke instanties. Saturnus maakt een vierkant naar de Maan [regering], binnen orb. Saturnus is de apex van een T-vierkant met de Maan en Neptunus in 6e huis. Voor het kerstreces heeft de 1e Kamer de Wet Stroom verworpen. Niet vanwege de bouw van windmolens op zee, maar om de splitsing van de energiebedrijven in een netwerkbedrijf en een productiebedrijf op te schorten. MinisterKamp van Economische Zaken toonde zich echter niet bereid de motie uit te voeren en de splitsing van energiebedrijven terug te draaien. De 1e Kamer is nog altijd het eindstation.

Op de 2de plaats een blik op de radix, hoe ziet deze eruit. Welke planeten maken een aspect naar de Ascendant. De Ascendant staat voor het
1ste huis, het land en zijn bewoners, de algemene situatie en het welbevinden van de inwoners. De heer van de Ascendant is Venus en staat in het 12de huis. Het  volle 12de huis wat zeker voor dit jaar de vluchtelingen problematiek aangeeft. Venus staat in val, dit is geen goede uitgangspositie voor ons land en zijn bewoners. Venus staat naast Mars [agressie, geweld, energie en motivatie], maar ook als heer 2 en heer 7. Mars gaat over het inkomen en welvaart van het volk, arm en rijk, bezittingen en als heer 7 over buitenlandse aangelegenheden, organisaties (NAVO etc.), open oorlog, vijandschap en samenwerking met andere landen, dieven, effectenbeurs, koop/verkoop, geld/bezittingen van de arbeidsklasse. Mars staat tussen Venus en Jupiter in, Jupiter die er niet goed voor staat en ook heer 3 is [ binnenlands verkeer, communicatie, contacten, media, infrastructuur, netwerken, educatie en scholen, burgerlijke gerechtelijke instanties]. De thema's waarvoor Mars staat, geven problemen met de thema's van Venus in val en Jupiter in vernietiging. Inmiddels is al bekend dat het nieuwe belasting voordeel vanaf 2016  juist voor de mensen met een krappe beurs en sociaal minima, het minste voordeel geeft.

Het vierkantsaspect van Uranus en Pluto werkt ook in dit jaar nog door, waarbij Uranus in het 7de huis de apex is van een T-vierkant met Pluto en het MC. Pluto [machtsconflicten] in het 4de huis is de apex van een T-vierkant met Uranus en de Ascendant. Uranus in het 7e huis, zal dit te maken hebben met vernieuwingen en plotselinge gebeurtenissen in samenwerking met andere landen, buitenlandse aangelegenheden? In de 1e helft van 2016 heeft Nederland het EU-voorzitterschap met de volgende prioriteiten, "een Europa dat zich richt op hoofdzaken, dat door innovatie groei en banen schept en dat verbinding aangaat met samenlevingen"!!!.

Van te voren weten we vaak niet hoe het afloopt, we zien wel thema's die doorwerken, maar tot november 2016 moet de regering samenwerken met de oppositiepartijen, zowel in de 2e als in de 1e Kamer. Hoe het verder gaat met de regering of ze hun tijd kunnen uitzitten, is nog maar de vraag.Om meer duidelijkheid bij het duiden
van een horoscoopte krijgen, heb ik er voor gekozen om het hele teken
huizensysteem te gaan gebruiken. Het teken van de Ascendant bepaalt het eerste
huis, ongeacht waar de Ascendant in dat teken staat. De opvolgende huizen beginnen
allemaal op 0º in een volgend teken. [Zie bovenstaande radix]. Er zijn geen
onderschepte huizen meer, geen systeem voor het bepalen van de huiscusps, geen
orbs voor planeten vóór een huiscusp, maar een gewoon eenvoudig systeem. Voorheen
bij gebruik van het Placidius huizensysteem, werd ook altijd gekeken naar het
hele teken huizensysteem, dus dubbelop, wat ook voor verwarring zorgde. Nu [2016] terug naar de basis.

Robert
Hand,
Whole Sign Houses, The Oldest House System, Arhat Publications, 2000.

In  de aanvangshoroscoop van
Rutte 2 op het bordes, staat het 10de huis [heerser Mercurius] voor
het kabinet, de regering. Met Mercurius in vernietiging in het 1e
huis, moet de regering rekening houden met het geven van adviezen, communicatie,
media, netwerken en onderwijs voor land en volk. Omdat Mercurius niet goed
staat bij het nemen van beslissingen op deze gebieden, heeft de regering de
oppositiepartijen nodig om de wetten door de 1e Kamer te loodsen. We
gaan nu kijken naar de periode 2015/2016 hoe de regering er voorstaat. Op 26
mei 2015 zijn de Provinciale Staten verkiezingen gehouden, die belangrijkwaren
voor nieuwe leden van de 1e Kamer. Hierbij hebben de
regeringspartijen VVD en  PvdA  het nog moeilijker gekregen om beslissingen
door de 1e Kamer heen te loodsen. De coalitie heeft slechts 21
zetels samen, terwijl er minimaal 38 zetels nodig zijn. Hierdoor spelen de
oppositiepartijen nog een grotere rol dan in voorgaande jaren.

Door middel van de profectie
techniek - een voorspellende oude klassieke techniek - wordt de ascendant elk
jaar een teken opgeschoven. Het aantal jaren dat wordt genomen vanaf het jaar
van de aanvangshoroscoop tot het jaar dat we gaan onderzoeken is 3 jaar [ 2012
- 2015].  Bij 3 jaar hoort het vierde
radixteken.  De
heerser van deze "nieuwe ascendant" speelt een extra rol het komende jaar
met zijn aspecten en plaatsing in huis en teken, voor het land en zijn bewoners
in het algemeen.

We bekijken nu de aanvangshoroscoop
en het 4e teken. Het 4e teken is Vissen, dus speelt Jupiter
als heerser van Vissen voor de periode 2015/2016 ook nog een extra rol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om meer duidelijkheid bij het duiden
van een horoscoopte krijgen, heb ik er voor gekozen om het hele teken
huizensysteem te gaan gebruiken. Het teken van de Ascendant bepaalt het eerste
huis, ongeacht waar de Ascendant in dat teken staat. De opvolgende huizen beginnen
allemaal op 0º in een volgend teken. [Zie bovenstaande radix]. Er zijn geen
onderschepte huizen meer, geen systeem voor het bepalen van de huiscusps, geen
orbs voor planeten vóór een huiscusp, maar een gewoon eenvoudig systeem. Voorheen
bij gebruik van het Placidius huizensysteem, werd ook altijd gekeken naar het
hele teken huizensysteem, dus dubbelop, wat ook voor verwarring zorgde. Nu [2016] terug naar de basis.

Robert
Hand,
Whole Sign Houses, The Oldest House System, Arhat Publications, 2000.

In  de aanvangshoroscoop van
Rutte 2 op het bordes, staat het 10de huis [heerser Mercurius] voor
het kabinet, de regering. Met Mercurius in vernietiging in het 1e
huis, moet de regering rekening houden met het geven van adviezen, communicatie,
media, netwerken en onderwijs voor land en volk. Omdat Mercurius niet goed
staat bij het nemen van beslissingen op deze gebieden, heeft de regering de
oppositiepartijen nodig om de wetten door de 1e Kamer te loodsen. We
gaan nu kijken naar de periode 2015/2016 hoe de regering er voorstaat. Op 26
mei 2015 zijn de Provinciale Staten verkiezingen gehouden, die belangrijkwaren
voor nieuwe leden van de 1e Kamer. Hierbij hebben de
regeringspartijen VVD en  PvdA  het nog moeilijker gekregen om beslissingen
door de 1e Kamer heen te loodsen. De coalitie heeft slechts 21
zetels samen, terwijl er minimaal 38 zetels nodig zijn. Hierdoor spelen de
oppositiepartijen nog een grotere rol dan in voorgaande jaren.

Door middel van de profectie
techniek - een voorspellende oude klassieke techniek - wordt de ascendant elk
jaar een teken opgeschoven. Het aantal jaren dat wordt genomen vanaf het jaar
van de aanvangshoroscoop tot het jaar dat we gaan onderzoeken is 3 jaar [ 2012
- 2015].  Bij 3 jaar hoort het vierde
radixteken.  De
heerser van deze "nieuwe ascendant" speelt een extra rol het komende jaar
met zijn aspecten en plaatsing in huis en teken, voor het land en zijn bewoners
in het algemeen.

We bekijken nu de aanvangshoroscoop
en het 4e teken. Het 4e teken is Vissen, dus speelt Jupiter
als heerser van Vissen voor de periode 2015/2016 ook nog een extra rol.In de solaar van 2015 staat Vissen op de cusp van het 6e huis. Het 6de
huis staat o.a voor allerlei ziekten, slaven, bedienden, arbeiders in het
algemeen, klein vee, het huren van  huizen, verzet tegen autoriteiten,
gewelddadigheden, vervalsingen, afgunst en beschuldigingen.

Jupiter zelf staat in het 12de huis in vernietiging. Het 12e
huis gaat over gevangenis, ziekenhuis, geheime vijanden, grote dieren,
liefdadigheidsinstellingen, liquidaties, zaken die het daglicht niet kunnen
velen, maar ook de vluchtelingen. Er zijn problemen dat de gewone arbeider die
op de wachtlijst staat voor een huis te huren, langer hierop moet wachten
vanwege de grote stroom vluchtelingen, waarvoor ook woonruimte wordt gezocht,
dit geeft verzet tegen autoriteiten in vele gemeenten in Nederland en gewelddadigheden.

Wat is belangrijk om naar te kijken in deze solaar horoscoop van de
regering. Op de 1ste plaats de regering [kabinet] zelf, dat is het
10de huis van de horoscoop en in het 4e huis zitten de
oppositiepartijen. Het 11de huis is de 2de Kamer, terwijl
in het  tegenoverliggende 5e
huis de 1ste Kamer zetelt. De heersers van deze huizen met hun
aspecten bepalen de situatie.

De Maan [heer 10 - regering] staat in het 12de huis naast
Jupiter [heer 3 en 6] die in vernietiging staat en maakt een oppositie naar
Neptunus in het 6de huis. Doet de regering veel te luchtig over
allerlei 3e, 6e en 12e huis kwesties, heeft
men een roze bril op, of zijn er verborgen heimelijke zaken en wordt men niet
gezien? Terwijl vanaf januari tot juli 2016 Nederland voorzitter van Europa is!

Het 11de huis is de
2de Kamer,  gemeenteraden,
wetgeving, politieke partijen, vakbonden, financiële en materiële zaken en
bezittingen van de vorst/president/regering, het leger, ambtenaren, ministers,
het OM, sociale voorzieningen (o.a. AOW). Hoe liggen de verhoudingen in de 2de
Kamer in deze periode! Heer 11 is de Zon en wordt in het 2de Huis
geduid, De 2de Kamer vertegenwoordigd door de Zon maakt een
sextiel naar de regering, Maan en Jupiter in 12. Het 2de huis gaat
over het inkomen en welvaart van het volk, arm en rijk, bezittingen en banken,
maar heer 2 [Mars] staat ook in het 12de huis en het
asielzoekersbeleid is een hot item. De Zon staat naast Mercurius heer 9 en 12,
maakt een sextiel naar Neptunus in 6e huis en Pluto in het 4e
huis.  Dus ook de 2de Kamer is afhankelijk van de oppositiepartijen, ook
al heeft het kabinet een meerderheid in de 2de Kamer, als er vanuit
de regeringspartijen leden zijn die het niet eens zijn met bepaalde
beslissingen, dan kan Pluto in het 4e huis wel  eens voor machtsconflicten zorgen.

Zowel de oppositiepartijen, 4e huis, en leden van de 1e
Kamer, 5e huis, zijn vertegenwoordigd door Saturnus in het 3de
huis. Het 3e huis staat voor binnenlands verkeer, communicatie,
contacten, media, infrastructuur, netwerken, educatie, scholen en burgerlijke
gerechtelijke instanties. Saturnus maakt een vierkant naar de Maan [regering],
binnen orb. Saturnus is de apex van een T-vierkant met de Maan en Neptunus in 6e
huis. Voor het kerstreces heeft de 1e Kamer de Wet Stroom verworpen.
Niet vanwege de bouw van windmolens op zee, maar om de splitsing van de
energiebedrijven in een netwerkbedrijf en een productiebedrijf op te schorten. Minister
Kamp van Economische Zaken toonde zich echter niet bereid de motie uit te
voeren en de splitsing van energiebedrijven terug te draaien. De 1e Kamer is nog altijd het
eindstation.

Op de 2de plaats een blik op de radix, hoe ziet deze eruit.
Welke planeten maken een aspect naar de Ascendant. De Ascendant staat voor het
1ste huis, het land en zijn bewoners,
de algemene situatie en het welbevinden van de inwoners. De heer van de
Ascendant is Venus en staat in het 12de huis. Het  volle 12de huis wat zeker voor dit
jaar de vluchtelingen problematiek aangeeft. Venus staat in val, dit is geen
goede uitgangspositie voor ons land en zijn bewoners. Venus staat naast Mars [agressie,
geweld, energie en motivatie], maar ook als heer 2 en heer 7. Mars gaat over het inkomen en welvaart van het
volk, arm en rijk, bezittingen en als heer 7 over buitenlandse aangelegenheden,
organisaties (NAVO etc.), open oorlog, vijandschap en samenwerking met andere
landen, dieven, effectenbeurs, koop/verkoop, geld/bezittingen van de
arbeidsklasse. Mars staat tussen Venus en Jupiter in, Jupiter die er niet goed
voor staat en ook heer 3 is [ binnenlands verkeer, communicatie, contacten,
media, infrastructuur, netwerken, educatie en scholen, burgerlijke
gerechtelijke instanties].

De thema's waarvoor Mars staat, geven problemen met de thema's van
Venus in val en Jupiter in vernietiging. Inmiddels is al bekend dat het nieuwe
belasting voordeel vanaf 2016  juist voor
de mensen met een krappe beurs en sociaal minima, het minste voordeel geeft.

Het vierkantsaspect van Uranus en Pluto werkt ook in dit jaar nog door,
waarbij Uranus in het 7de huis de apex is van een T-vierkant met
Pluto en het MC. Pluto [machtsconflicten] in het 4de huis is de apex
van een T-vierkant met Uranus en de Ascendant. Uranus in het 7e
huis, zal dit te maken hebben met vernieuwingen en plotselinge gebeurtenissen
in samenwerking met andere landen, buitenlandse aangelegenheden? In de 1e
helft van 2016 heeft Nederland het EU-voorzitterschap met de volgende prioriteiten,
"een Europa dat zich richt op hoofdzaken, dat door innovatie groei en banen
schept en dat verbinding aangaat met samenlevingen"!!!.

Van te voren weten we vaak niet hoe het
afloopt, we zien wel thema's die doorwerken, maar tot november 2016 moet de
regering samenwerken met de oppositiepartijen, zowel in de 2e als in
de 1e Kamer. Hoe het verder gaat met de regering of ze hun tijd
kunnen uitzitten, is de vraag.


I