Doorzoek de website


Contact

Maria-Paap

E-mail: praktijk-ilithadziggo.nl

 DATA

Op 22 januari 2015 om 14:30 uur voor Frankfurt am Main, heeft de ECB president Mario Draghi bekend gemaakt dat de centrale bank leningen en staatsobligaties van eurolanden, bij banken in de eurozone gaat opkopen. Onderstaande  horoscoop is voor dat moment. Het was geen unaniem besluit van Draghi, er zijn landen zoals Nederland, die het hier niet mee eens zijn.

Het 1e huis is Draghi en het 7e huis zijn de presidenten van de nationale banken van de eurozone. De heerser van het 1e huis is de Maan en van het 7de huis is Saturnus. De Maan maakt een vierkant met Saturnus in het 6de huis, beide planeten staan onder invloed van retrograde Jupiter in het 3de huis,
communicatie, infra structuur, contacten etc. In het 10de huis staat Neptunus conjunct Mars. Het 10de huis is de ECB, maar.... Mercurius in het  9de huis staat stationair retrograde!!! [media, communicatie, contacten etc.] Als het 10de huis de ECB is, dan is het 4de huis de nationale banken van de eurozone.

Heerser van huis 10 is Jupiter retrograde en heerser van huis 4 is Mercurius, beide staan tegenover elkaar. Pas op 2 maart 2015 maken beide planeten een oppositie als Mercurius weer recht loopt. Pluto in het 7de huis staat op de Bendings, dit betekent een exact vierkant op 13 graden met de knopenas. Wat gebeurde er, enkele bankdirecteuren waren het niet eens met Draghi. Een en ander is belangrijk voor de zuid Europese landen met een hoge nationale schuld. Als deze landen hun leningen niet kunnen terugbetalen, dan zou het wel eens mogelijk kunnen zijn dat er een Noord- en Zuid Europees afsplitsing komt.

 

Op  30-04-2013 om 14:21:33 uur MEZ voor Amsterdam, heeft Koning Willem-Alexander de eed afgelegd tegenover de Leden van de Staten Generaal, zoals 199 jaar geleden al was vastgelegd in de Grondwet en in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, destijds door soeverein vorst Willem I.

De Ascendant staat op 1 graad in Maagd en in dezelfde graad staat de geboorte Zon van Koning Willem I, geboren als Willem Frederik, zoon van stadhouder Willem V. (24-08-1772, 04:45 LMT – Den Haag). Deze 1 graad in Maagd staat ook conjunct Jupiter (heer 10) van de inhuldiging van soeverein vorst Willem I. Het 10de huis is ook het koningschap, ook al was soeverein vorst Willem I nog geen koning op dat moment. Van alle inhuldigingen in de Nieuwe Kerk in Amsterdam die na soeverein vorst Willem I zijn geweest is Willem I de enige die op dat moment nog geen koning was. Na hem zijn vervolgens Willem II, Willem III, Koningin Wilhelmina, Koningin Juliana en Koningin Beatrix ingehuldigd in de Nieuwe Kerk in Amsterdam en hebben daar de eed op de Grondwet afgelegd. Voor mij blijft de radix van de inhuldiging van soeverein vorst Willem I belangrijk, want ons koningschap is een constitutionele monarchie, wat betekent dat de positie van de koning is vastgelegd in de  Grondwet.

Inhuldiging soeverein vorst Willem I op 30-03-1814 om 11:00 uur LMT – 0:19:36 uur voor Amsterdam, Asc. 21 gr. Kreeft, Zon 9 gr. Ram in het 10de huis – Uranus loopt met 1º orb, september 2013 – maart 2014, over de Zon heen, veranderingen van invulling koningschap……….. en Maan op 1 gr. Leeuw. (bron: koninklijk huis archief)

Het moment dat soeverein vorst Willem I, zichzelf uitriep tot koning Willem I van de Nederlanden, is bepalend geweest voor de aanvangshoroscoop:   16 maart 1815 om 10:30 uur LMT voor Den Haag,   Ascendant op 4º.2’ Kreeft.   Deze horoscoop wordt door de meeste astrologen gebruikt.

Maar het is ook mogelijk om naar beide horoscopen te kijken. Vaak ziet men verrassende ontwikkelingen.